hi ! Chúng Tôi Anchay.vn

Anchay.vn ( ACVN, wikipedia ) là thành viên chính thức của Liên Minh Ăn Chay Quốc Tế ( IVU ), tổ chức lớn nhất thế giới và lâu đời nhất về Ăn Chay đã 115 năm tuổi. ACVN đại diện Liên Minh Ăn Chay Quốc Tế tại Việt Nam, CEO Thao Le là 1 trong 8 người được bầu vào hội đồng cấp cao của Liên Minh toàn cầu nhiệm kỳ 2022-2026, đại diện cho người Việt đóng góp công sức nhỏ nhoi cho sứ mệnh phát triển Ăn Chay.

Below – the Minister of Health for the United Arab Emirates lighting the lamp to open the congress, with IVU Middle East Coordinator, Sandhya Prakash (in blue) – Bên dưới – Bộ trưởng Bộ Y tế của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thắp đèn để khai mạc đại hội, cùng với Điều phối viên IVU khu vực Trung Đông, Sandhya Prakash (mặc áo xanh)

 

ABOUT ME

Đại diện Anchay.vn,
We don’t eat animals
Power by HIT GROUP, Plant-Based Investment Fund
vwo gdpr ready badgeVWO CCPA ready badgeVWO ISO IEC 27001 Certification Badge