Hiển thị 34 Kết quả(s)
3 4 | Ăn Chay, Thuần Chay, Quán Chay & Nhà Hàng Chay

Những quán trà sữa bán mang về tại Sài Gòn

Dịch bệnh này để tốt nhất cho sức khỏe bản thân cũng như gia đình thì chúng ta nên hạn chế ra đường khi không cần thiết. Nhưng đối với những tín đồ Trà Sữa thì đây cũng khá là khó khăn khi “cơn thèm” hãy réo gọi. Với sự …